در میان خاموشان

10 10 2014

bigane

یک سلام دوستانه و لبخند پاکی

8 10 2014

10398424_107739232660_7416501_n

Seminer: Osmanlı Edebiyatının Kaynakları I: Fars Edebiyatı

30 09 2014

Dr. Turgay Şafak tarafından verilecek olan bu seminerde, öncelikle İslam’dan sonra Fars Edebiyatının ortaya çıkışı ve ilk yazılan Farsça şiir ile ilgili ileri sürülen iddialar tartışılacaktır. Fars Edebiyatında ortaya çıkan üsluplardan bahsedilecek ve bu üslupların en önemli şairleri hakkında bilgi ve şiirlerinden örnekler verilecektir. Daha sonra Fars edebiyatı ile Türk edebiyatı arasındaki sıkı ilişkiye değinilecek, Fars edebiyatı ürünlerinin Türkçeye yapılmış olan tercümelerinden bahsedilecektir. Fars edebiyatının en önemli şairleri olan Rudeki, Firdevsi, Attar, Sadi, Hafız ve Câmî’nin şiirlerinden örnekler verilecektir. Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleşecek olan seminer için ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.bisav.org.tr/seminerler.aspx?module=seminerayrinti&yil=2014&donem=3&menuID=1&mm=seminerler&seminerid=1787

آدم‌ها-İnsanlar

27 09 2014

İnsanlar,
Kokularını da kendileriyle getirir,
Bırakır / Ve giderler
İnsanlar,
Bir gün gelir ve diğer gün giderler
Ama / Rüyalarımızda kalırlar
İnsanlar,
Gelirler / Hatıralarını bırakır / Ve giderler…

Adsız.jpg

Herta Müller

Türkçe Çeviri: Fars Dili ( https://www.facebook.com/farscasarkilar?fref=nf )

از پندنامه – Pendnâme’den

16 09 2014

Nasihatnâme, öğütnâme ya da pendnâme olarak adlandırılan eserler, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirerek onları ahlâkî ve sosyal açıdan olgunluğa ulaştırmayı hedefleyen eserlerdir. Bu eserlerde İslâmî temellere dayalı ahlâkî davranış kurallarını gelecek nesillere aktarmak kaygısı da güdülmüştür. İslâm toplumları, teorik ahlâktan ziyade ahlâkın uygulamasına önem vermişlerdir.

İran’lı şâir ve mutasavvıf Ferîdüddîn Attâr’ın Pendnâme’si bu konudaki önemli eserlerdendir. İçinden bölümler paylaşacağımız elimizdeki kitap ise Muhammed Murâd el-Nakşibendî (ö. 1847) tarafından bu esere yapılmış Mâhadar (Şerh-i Pend-i Attâr) isimli şerh kitabıdır.

re

حق ندارد دوست خلق آزار را

نیست این خصلت یکی دیندار را

Allahu Teâlâ hazretleri halkı incitici kimseyi dost ittihâz etmez. Bir din sâhibi kimse için halkı incitmek huyu yoktur. Yani mü’min-i kâmilde bi-gayr-ı vech-i şer’î kesr-i kalp hasleti olmaz. 

از ستم هر کو دلی را ریش کرد

آن جراحت بر وجود خویش کرد

Zulümden her kimse ki bir kalbi mecrûh eyledi — kişi hayır ve şer her ne eder ise kenduye eyler mefhûmunca — o cerâhati kendi vücuduna eyleyip o mazlûma etmedi.

Büyüyenay Yayınları, bahsettiğimiz Pendnâme-i Attâr Şerhi’ni latinize ederek yayınlamış. Detaylı bilgiyi Ömer Lekesiz’in kaleminden okuyabilirsiniz:

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/OmerLekesiz/ey-ogul/35769

داد ده-İnsâf Et

25 08 2014

می برد شادیت را تو شاد ازو /  می‌پذیری ظلم را چون داد ازو

Senin sürûrunu götürür sen ondan mesrûrsun / Ondan gelen zulmü, insâf gibi kabul edersin

یا جواب من بگو یا داد ده / یا مرا ز اسباب شادی یاد ده

Ya bana cevap ver, ya insâf et / Ya esbâb-ı şâdîden hâtıra ver

Ey gönül, ya itirazını beyânen cevap ver, ya kusurunu itirâf edip insafa gel ve itidâl dâiresine gir. Yâhud beni mesrûr edecek sebeplerden öğret..

* Mesnevi Şerhi, Ahmed Avni Konuk / RTE Üniversitesi Kütüphânesi,

Günün kârı bir kaç beyit…

25.08.2014

 

از یوسف و زلیخای جامی

26 06 2014

بلی داند دلی کآگاه باشد

که از دل ها به دل ها راه باشد

Belî dâned k’âgâh bâşed

Ki ez dilhâ be dilhâ râh bâşed

Âgâh olan bir gönül, kalpten kalbe yol olduğunu bilir.

Molla Câmi, Yûsuf ve Züleyhâ / Heft Evreng

Mesnevî’nin tamamı için:

http://ganjoor.net/jami/7ourang/7-5-yusof-zoleykha/sh27/
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 422 takipçiye katılın