Selâmet istersen-گر خواهی سلامت

21 03 2014

kenar est

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün

Be deryâ der menâfi’ bî-şomârest

Ve ger hâhî selâmet der kenârest 

Ketebehû Necmeddin gufira zunûbehu 1278 (1861)

Denizde sayısız menfaâtler olsa da selâmet istiyorsan kıyıdadır.

Beyit: Sadi Şirâzî

Hat: Necmettin Okyay

Senden uzakta-دور از در تو

16 03 2014

Adsız

Senden uzak yaşayan kimsenin -velev ki sultân olsun- yaşayışı, cürm-i mahzdan ibârettir. Senin kapındaki sâillerin kazançlarına nisbeten, husrevlerin sermâyesi bütün hüsrândır.

Paylaştığımız metin, Tahiru’l-Mevlevi‘nin Levâmi’ Tercümesi kitabından alınmıştır. Tahiru’l-Mevlevi, kitabın önsözünde Levâmi’i Türkçe’ye çevirme sebebini şöyle ifâde eder: “İbn-i Fârid ve Molla Cami gibi iki ârif-i ekberin yâdigâr-ı nazm u şerhi ve isti’dâtta misilli bir üstâd-ı irfânperverin eser-i tab’ u neşri olan Levâmi’i Türkçe’ye nakletmek için vicdânî bir arzu duydum

Fatih Usluer-Hâfız Dîvânı Şerhi Videoları

24 02 2014

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

Ey sâki, kadehi döndür ve bize sun, ona nâil et,

Çünkü aşk evvel kolay göründü, sonra zorluklar hâsıl oldu

Videoların tamamı için; 1. Gazel 1. Beyit Şerhi:

1a: http://www.youtube.com/watch?v=7mBESkkHUGs

1b: http://www.youtube.com/watch?v=uo_tGgpcIws

1c: http://www.youtube.com/watch?v=6WIHivtIKaU

1d: http://www.youtube.com/watch?v=TtiPrJGEve0

1e: http://www.youtube.com/watch?v=WMNmC2rUSmo

1f: http://www.youtube.com/watch?v=eC6RVXPwFQM

1g: http://www.youtube.com/watch?v=jVMrAkpUl7U

1h: http://www.youtube.com/watch?v=XQeUHk8A5nY

1. Gazel 2. Beyit Şerhi:

2a: http://www.youtube.com/watch?v=Gt9DEZn9W8U

2b: http://www.youtube.com/watch?v=eRXXfxwn7po

2c: http://www.youtube.com/watch?v=3Dp8IpYg9jw

1. Gazel 3. Beyit Şerhi:

3a: http://www.youtube.com/watch?v=Nf7o6Tsst5c

3b: http://www.youtube.com/watch?v=Pe6QehS_dXI

3c: http://www.youtube.com/watch?v=IlTZziRbzKQ

Madem ki deli değilsin, bu eve lâyık değilsin

20 02 2014

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

Gazel: Mevlânâ, Divân-ı Kebîr

Tercüme: Abdulbaki Gölpınarlı

Hazırlayan: Fırat Özdemir

Ankara’da Farsça Kursu

12 02 2014

TDV  KAGEM’de  FARSÇA DERSLERİ BAŞLIYOR!

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nde II.dönem’den itibaren başlayacak olan Farsça dersleri için kayıt alınmaya başlanmıştır.

Dersler her SALI 15:30 – 16:30 saatleri arasında olacaktır.

Detaylı bilgi için : 0312 418 69 11

Adres:  GMK Bulvarı Şehit Adem Yavuz Sokak No:10 Kızılay/Ankara

Farsça Kursu

22 01 2014

887308_10201670834466411_963274388_o

ای ساربان آهسته ران-Ey Sârebân Âheste Rân

19 01 2014

Ali Reza Eftekhari – Ey Sareban Aheste Ran

Şiir: Saadi Şirâzî  / Çeviren: Mehmet Enes Temiz

Ey kervancı yavaş git! Çünkü canıma huzur veren de gidiyor

Sahip olduğum gönül, gönlümü çalanla beraber gidiyor

Ben ondan ayrı kaldım, çaresiz ve hüzünlü

Sanki ondan uzakta, zehirli bir iğne kemiklerime saplanıyor

Sihir ve aldatmacayla içimdeki yarayı gizleyeyim dedim

Kan gizli kalmıyor eteklerimde beliriyor

Onun bütün adaletsizliklerine rağmen ve onun asılsız sözlerine rağmen

Hala kalbimde onun anısı var ya da dile geliyor.

O eteğini çekip gidiyor, bense yalnızlığın zehrini tadıyorum

Artık sorma benim izimi, çünkü gönlümdeki iz gidiyor.

Yine gel gözbebeğime yerleş, ey nazlı sevgili

Çünkü kargaşa ve feryatlar benim gökyüzüme geliyor.

Ey kervancı yavaş git! Çünkü canıma huzur veren de gidiyor

Sahip olduğum gönül, gönlümü çalanla beraber gidiyor

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود

من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور ازو / گویی که نیشی دور ازو، در استخوانم میرود

گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون / پنهان نمی ماند که خون، بر آستانم می رو

با آنهمه بیداد او، وین عهد بی بنیاد او / در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود

او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان / دیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم می رود

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 361 takipçiye katılın