talik kıtalar

15 03 2009

İmad ve M.Esat Yesari’ye ait talik kıtalarimad

mesat-yesari

اسیر سلسله

15 03 2009

Sultan Abdülmecid imzalı eser 

abdulmecid

” Hâst ki mecnûn esîr-i silsile bâşed”

Mecnun istedi ki o silsilenin esiri olsun…

مالك ملك-Mülkün Sahibi

15 03 2009

Sultan III. Mustafa imzalı eser

12

“Ân Hudâyı ki mâlik-i mülk est
Leyse fi’l-mülki gayrehu mâlik”
El-fakr Mustafa Hân Sâlis
Gafere Allahu zunûbehu