دو حرف- İki Şey

24 11 2009

Henri Bon Fils’in yedi ciltlik Hukuku Düvel eserinde, “hukuku düvelin esâsı şu iki mısradır” dediği Hafız’ın beyiti;

آسایش دو کیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت (تلطف) با دشمان مدارا

Gerek dünya ve gerekse ahirette rahat etmek için dünyada emniyeti sağlamak için yalnız iki şey lazımdır.Biri dostlara mürüvvet ve lütufta bulunmak, öteki de düşmanlara müdara etmek. Yani hülasa olarak dostlarla da düşmanlarla da iyi geçinmek.

Hakimâne bir beyiti daha;

جنگ هفتا دو ملت همه را عذر بنه

که ندید ند حقیقتره افسانه زدند

Yetmiş iki millet harbediyorlarsa onların bu savaşını mazur gör. Çünkü hakikati görmiyerek efsane makamından çaldılar, masala daldılar, hayallere daldılar.

Kemal Batanay Hattıyla Farsça Mısralar

12 11 2009

Hattat Kemal Batanay’ın talik hatla yazdığı Farsça mısraların devamı ilerleyen günlerde eklenicek… Eserler Muhittin Serin’in “Kemal Batanay” kitabından alıntıdır.

dil bedest

Dil bedest âver ki hacc-ı ekberest

Ez hezârân Kâbe yek dil bihterest

Kâbe bünyâd-ı Halil-i âzerest

Dil nazargâh-ı celil-i ekberest

Bir gönül yapmak hacc-ı ekberdir

Binlerce Kabe yapmaktan bir gönül almak daha iyidir

Kabe Hz.İbrahim’in binasıdır

Gönül ise yüce Allah’ın nazargâhıdır.

 

hin mera

 Hin merâ mürde mebîn ger zindei

 Der kef-i şâhim niger ger bendei

 Eğer kalp gözün açıksa beni ruhsuz ceset gibi görme

 Eğer bende isen şahımızın keremine bak

 

 

  

  Ez ân be dâne pusîde mûr kani` şüd

  Ki o zi sünbül ser sebz-i mâ nebûd âgâh

  Karıncanın kuru dane ile iktifâ sebebi

  Benim yeşil başağımdan habersiz olmasıdır.