باغچۀ غزل-Gazel Bahçesi

24 02 2012

“Divancı gençler!

Sadi’den Fuzûlî’ye, Hâfız’dan Mevlânâ’ya, Molla Câmi’den Kâtib Çelebi’ye, Taşlıcalı Yahyâ’dan Firdevsî’ye, Nâbî’den Ebû’l-Vefâ’ya birçok üstadın yazma eserleri bir tık ötenizde!

Matbu eserleri saymıyoruz bile :)”

http://gazelbahcesi.blogspot.com/

كلبه آحزان- Külbe-i Ahzân/Hüzünler Kulübesi

20 02 2012

Külbe-i ahzân.. Hüzünler kulübesi..
Hz. Yakup peygamberin sevgili oğlu Yusuf’u kaybetmesi üzerine üzüntü ve acı içinde, sabır ve tevekkülle Allah’a sığındığı, kapandığı evi.. Derin bir hüznü hâvi bu ifâde Klasik Edebiyatımıza da akseder. “beytü’l-hazen”, “beyt-i ahzân”, “külbe-i ahzân” isimleriyle eserlerde yer verilir..

Zevk-bâhşa beyt-i firdevsîde eylerken karar
Bir temelsiz külbe-i ahzâna muhtaç ettiler

Zâtı için; Hezâr gıpta o devr-i kadim efendisine / Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine, beyti söylenen üstad İbnülemin Mahmut Kemal’de bir mısrasında böyle kullanır hüzünler kulübesini. İstanbul’un işgali sırasında konağından/kıymetli arşivini bırakarak/çıkarıldığı dönemde yazdığı bu kıtanın elem verici hikâyesi bir bahs-i diğerdir.

Külbe-i ahzânın geçtiği ve tekrâr tekrâr okumaktan keyif aldığım beyit ise Hâfız-ı Şirâzî’nin bir gazelinde geçiyor.

Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, gam yeme/üzülme
Hüzünler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, gam yeme/üzülme

Gazelin her beyiti ayrı ayrı önemi hâiz. Tamamını, her okuduğunda mest olduğunu ifâde eden arkadaşımızın vesilesi ile paylaşıyoruz:)

Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, üzülme / Üzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, üzülme

İyileşir durumun ey gam çeken gönül kaygılanma / Geçer bu çılgınlığın, sakinleşir başın, üzülme

Dönmese de felek bizim arzumuzca iki gün / Bir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme

Gelirse ömrün baharı, yine çimenler üstünde / Başına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme

Ümitsiz olma sakın ha, bilmezsin gaybın sırrını / Perde ardında olur gizli oyunlar, üzülme

Ka’be aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer / Batsa da ayağına muğîlân dikeni, üzülme

Sevgilinin ayrılığında, rakibin sıkıntısında halimizi / Bilir hep halden hale sokan Allah, üzülme

Söküp götürürse de yokluk seli varlık temellerini ey gönül / Kaptanın Nûh ya, korkma tufandan, üzülme

Konak tehlike dolu, hedef çok uzak olsa da / Sonu olmayan bir yol yok, üzülme

Yoksulluk köşesinde, karanlık gecelerin yalnızlığında Hâfız / Oldukça virdin dua ve Kur’ân, üzülme

255 numaralı bu gazeli aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz;

 http://www.neyestan.com/DivanHafez.asp?pic=1

رضای تو-Senin Rızân

9 02 2012

Yâ Rabbi, senden ebedî bir hayat istemiyorum

Dünyanın refâhını ve sefâsını istemiyorum

Gönül mutluluğunu ve cân rahatlığını istemiyorum

Senin rızân her ne ise onu istiyorum..

Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî