Fuzûlî’den-از فضولی

27 01 2013

Fuzûlî’nin Farsça kaleme aldığı kasîdelerinden bir kısım, Ali Nihat Tarlan’ın tercümesiyle;

fuzuli kaside 1
fuzuli kaside

 

 

در نعت رسول اکرم-Fahreddîn-i Irâkî

23 01 2013

دوستی حق نیابی در دلی بی‌دوستیش 

مهر او و مهر حق همه یکجا زنند

هر که او دعوی بینایی کند بی پیرویش 

 رهروانش خاک در چشم جهان پیما زنند

Onun dostluğu olmadan gönülde, Hakk’ın dostluğunu bulamazsın
Onun şefkat mührüyle Hakk’ın mührünü aynı yerde vururlar

Onun izinden gitmediği halde gözünün gördüğünü söyleyen kişinin
Gören gözlerine erenler, toprak saçarlar