عشقبازی کار بازی نیست-Âşıklık oyun işi değildir

30 03 2013

Bosnalı Sûdi, 16. yy.’da yaşamış, İran Edebiyatının temel klasiklerinden olan, Hafız-ı Şîrâzî’nin Divan’ı ve Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostan ve Gülistan’ı hakkında şerh yazan bir müelliftir. Alanında mühim bu şerhler, Türkçeden Farsçaya çevrilip istifadeye sunulmuştur. Ama maalesef bu eserlerin Türkçe  yeni basımları mevcut değil. Osmanlı Türkçesi ile bu şerhlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sûdi’nin şerhlerine ara ara yer vereceğiz. İlk olarak Hafız’ın “aşk-bâzî kâr-bâzî nist” beytine yaptığı şerhi ekliyoruz;

883295_614538355226520_817546977_o

عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز

 ورنه کوی عشق نتوان زدبچوگان هوس

Aşk-bâzi kâr-bâzî nist ey dil ser be-bâz

Verne kûy-ı aşk netevan zed be-çevgân-ı heves

Bazı nüshada aşk bâzi yerine padişahî vaki olmuş murâdına birdir. Kârbâzî lamiyedir, bâzî oyun manasınadır. Kûy-ı aşk beyaniye, çevgân-ı heves de böyledir. Mahsûl-i beyit, aşıklık oyun işi değildir yani cüzi maslahat değildir. Ey gönül baş oynat yani meydân-ı aşkda başdan geç yoğsa aşk topunu heves çevganıyla çelmek olmaz yani aşıklık arzu-yi tab’la ve heva-yı nefsle olmaz. Belki âşığın tab’ı sâfi ve gönlü pâk gerek.

دمی- Bir Ân

23 03 2013

IMG_3749

نگهداری فرصت که عالم دمست

دمی پیش دانا به از عالمست

Ey fırsat kollayan kişi, âlem bir andan ibarettir

Ârif kişinin nezdinde o bir an bütün âlemden daha iyidir.

Aşk-ı tû nihâl-i hayret âmed

16 03 2013

03

 

Senin aşkın hayret’in başlangıcıdır, vuslatın ise kemâli…

 

Ömer Sırrı Efendi’nin ta’lîk hattı ile yazılmış olarak gördüğümüz Hâfız-ı Şirâzî’ye ait bu gazeli, Dede Efendi bestesi ile dinliyoruz;

Seminer: Hafız-ı Şirazi Dersleri

4 03 2013

large