Seminer: Sa’di Şirazi Dersleri

26 04 2013

large

İran Gezi Notları

22 04 2013

“Urmiye’den Tebriz’e eski model bir otobüsle gittik. Daha sonraları alışacağımız seyahat kurallarını ve kırsal yerleşim alanlarını izlemekle geçen bir yolculuk oldu. Her ne kadar Refik Halit’in ‘Eskici’ adlı öyküsünde anlattığı minvalden; “… Uçsuz bucaksız çölde peşi sıra yürüyen hayvanlar vardı; sessiz, ağızlarında bir şeyler çiğneyerek, usulce, küskün küskün yol alıyorlardı…” gibi bir deve kervanıyla karşılaşmamış olsak da, harici biladdan birisi için gayet ilgi çekici şeyler hiç de az değildi…”

Ömer Doğan’ın anlatımıyla İran notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

از طاهرالمولوی-Tahiru’l-Mevlevî’den

20 04 2013

sdf

Hâlimin perîşânlığına ve gönlümün vîrânlığına yabancılar değil bir âşinâ sebep..

 

Hattın Sultanları-Hüsn-i Hat Sergisi

13 04 2013

12-23 Nisan, Ayasofya

Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Topkapı Sarayı ve özel koleksiyonlarından seçilen eserlerden oluşan sergide, Hafız Osman’dan Hâmid Aytaç’a uslup sahibi hattatların ve  Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid  gibi hattat Osmanlı padişahlarının eserlerinin yer aldığı 100 kadar eser sergileniyor. Sergi ile ilgili Prof. Dr. Uğur Derman ile yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

Sergideki Farsça olarak yazılmış tek eserin fotoğrafını paylaşmak istedik. Fatih Sultan Mehmed’in, fethi takiben İstanbul’a girişinde, Blaherna Sarayı’na ayak basar basmaz söylediği rivâyet edilen beytini, Hamid Aytaç’ın ta’lik hattı ile görüyoruz;

18931_3084382806360_1387401054_n

Efrâsiyâb’ın sarayının kemerinde baykuş ötmekte ve Kayserin sarayını örümcek kendi ağlarıyla örtmekte ve o ağlarıyla kapıyı bir perde ile kapatmakta sanki perdedarlık etmektedir.*

*Yakup Kenan Necefzâde

کجا توانم رستن-Kurtulabilmek Nerede

7 04 2013

Râbia bt. Ka’b.

Farsça şiir söyleyen İran şairleri arasında tespit edilen ilk kadın şair. Latif gazelleri, fasih ve etkili sözleri ile zevk ehlinin, özellikle sûfîlerin ilgisini çekmiştir. Câmî, Nefehâtü’l-Üns’de (s. 615-616), Arapça ve Farsça şiirler söyleyen Râbia’yı, sûfî ve zahid kadınlar arasında saymıştır. Şâirliğe ilâveten güzellik, marifet, fazilet, kemal ve hâlde de zamanının önde gelen kadınlarından olduğu ve bundan dolayı adının sûfîler arasında zikredildiği nakledilir.

کاشک تنم باز یافتی خبر دل

کاشک دلم باز یافتی خبر تن

کاشک من از تو برستمی بسلامت

آی فسوسا کجا توانم رستن

Keşke bedenim yine gönlün haberini alsaydı ve gönlüm bedenin haberini,

Keşke senden selâmetle kurtulsaydım ama kurtulabilmek nerede!