اوقات خوش

28 06 2013

32





Mücevherât-ı Sâib-i Tebrîzî

25 06 2013

2adsız

Ey vâkıf-ı zevk-i aşk olan dil-haste! Eğer devâm-ı aşkı arzu edersen,

sakın vuslatı i’tiyâd edinme! Zira ateşe âb-ı hayât bile döksen yine söner!

Adsız

Azizim! Senden eser-i gaflet ve cehâlet olarak bir hata sâdır olursa derhal tövbe et. Dehliz-i nedâmete kaç, gizlen. Zira insan yaptığı hatadan me’yûs ve nâdân olmamak ayrıca bir hatadır. 

 

Beyitlerine yer verdiğimiz şair, İran ve Azeri Türk edebiyatının ünlü simalarından olan ve Sâib mahlasıyla tanınan Mirza Muhammed Ali‘dir. 1601-1679 yılları arasında yaşamış, Farsça ve Türkçe şiirler söylemiştir. Gazel ve kasidelerden oluşan Divân’ı, Kandaharnâme ve Mahmud u Ayâz isimli mesnevileri mevcuttur.

Yukarıda alıntı yaptığımız eser ise 1915 tarihli “Mücevherât-ı Sâib-i Tebrîzî” adlı eserdir. Müellifi olan Mehmed Hulûsî bu kitabında Sâib-i Tebrîzî’nin bir kısım beyit ve mısralarını Türkçeye tercüme etmiştir. Bu eserde yer alan bazı beyitleri, yazarın çevirileriyle birlikte eklemeye devam edeceğiz..

Bu eseri bize ulaştıran Emrah Gökçe‘ye içten teşekkürlerimizle..





Fars Dili ve Edebiyatı-Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

16 06 2013

Türkiye’de Fars Dili Ve Edebiyatı Alanında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Denemesi I: Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Hazırlanan Doktora Ve Yüksek Lisans Tezleri

Araş. Gör. Kadir Turgut tarafından hazırlanan bu çalışma, Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapılan çalışmalara ait bibliyografya denemesinin bir bölümü olarak hazırlanmış olup, Türkiye Üniversitelerinin Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini konu almaktadır. Çalışmada Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış yayın ve incelemeleri konu alan bibliyografya çalışmaları ve Türkiye Üniversitelerindeki Fars Dili ve Edebiyatları Anabilim Dallarının tarihi kısaca tanıtılmış, Türkiye Üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında hazırlanan tezlerin sayısal verileri ve istatistik tabloları verilmiştir. Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Fars Dili ve Edebiyatı, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri





سر پنهان-Gizli Sır

14 06 2013

487737_10151006414538769_299652347_n





Farsça-Kürtçe Ortak Kelimeler

2 06 2013

Hint Avrupa dil ailesinin İranî grubuna mensup Kürtçe ve Farsça, gramer ve telaffuz bakımından her ne kadar bir takım farklılıklara sahip olsalar da, iki dilin kelime haznelerindeki ortak kelime sayısı oldukça fazladır. Aynı dil ailesine mensup olan Kürtçe ve Farsça’daki ortak kelimelerin çoğunluğu birebir ortak yapıya sahipken bir kısım ortak kelimelerde ise zamanla meydana gelmiş bazı telaffuz farkları vardır. Şeyhmus ORKİN tarafından hazırlanan çalışmada Farsça öğrenimi için hazırlanmış Dr. Ahmet Saffar Mukaddem’in “AZOFA” adlı eserinin birinci cildi ile Abdulah İncekan’nın Kürtçe öğrenimi için hazırladığı “Ez Kurdî Hîn Dibim” adlı kitabının tümü taranıp mevzu bahis kitapların temel kelime haznelerindeki Kürtçe-Farsça ortak ve farklı kelimeler tespit edilmiştir.

Bahsedilen çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kürtçe-Farsça Ortak Kelimeler