ای انسان غافل-Ey Gâfil İnsan

19 10 2013

saib

Ey bâzâr-ı mihnete sevkindeki hikmetten gâfil olan insan! Biraz da umûr-ı ukbâyı düşün! Bir kafada ki her saat âb u nân fikri bulunur, âdeta bir değirmenden farkı yoktur. Çünkü değirmen de dâima kendine külfet ve meşakkatten başka bir fâidesi olmayan dâne ve tozlarla doludur.

Mücevherât-ı Sâib-i Tebrîzî’den.. 

حزینۀ ما-Hazinemiz

14 10 2013

dil