Seminer: Osmanlı Edebiyatının Kaynakları I: Fars Edebiyatı

30 09 2014

Dr. Turgay Şafak tarafından verilecek olan bu seminerde, öncelikle İslam’dan sonra Fars Edebiyatının ortaya çıkışı ve ilk yazılan Farsça şiir ile ilgili ileri sürülen iddialar tartışılacaktır. Fars Edebiyatında ortaya çıkan üsluplardan bahsedilecek ve bu üslupların en önemli şairleri hakkında bilgi ve şiirlerinden örnekler verilecektir. Daha sonra Fars edebiyatı ile Türk edebiyatı arasındaki sıkı ilişkiye değinilecek, Fars edebiyatı ürünlerinin Türkçeye yapılmış olan tercümelerinden bahsedilecektir. Fars edebiyatının en önemli şairleri olan Rudeki, Firdevsi, Attar, Sadi, Hafız ve Câmî’nin şiirlerinden örnekler verilecektir. Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleşecek olan seminer için ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.bisav.org.tr/seminerler.aspx?module=seminerayrinti&yil=2014&donem=3&menuID=1&mm=seminerler&seminerid=1787

آدم‌ها-İnsanlar

27 09 2014

İnsanlar,
Kokularını da kendileriyle getirir,
Bırakır / Ve giderler
İnsanlar,
Bir gün gelir ve diğer gün giderler
Ama / Rüyalarımızda kalırlar
İnsanlar,
Gelirler / Hatıralarını bırakır / Ve giderler…

Adsız.jpg

Herta Müller

Türkçe Çeviri: Fars Dili ( https://www.facebook.com/farscasarkilar?fref=nf )

از پندنامه – Pendnâme’den

16 09 2014

Nasihatnâme, öğütnâme ya da pendnâme olarak adlandırılan eserler, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirerek onları ahlâkî ve sosyal açıdan olgunluğa ulaştırmayı hedefleyen eserlerdir. Bu eserlerde İslâmî temellere dayalı ahlâkî davranış kurallarını gelecek nesillere aktarmak kaygısı da güdülmüştür. İslâm toplumları, teorik ahlâktan ziyade ahlâkın uygulamasına önem vermişlerdir.

İran’lı şâir ve mutasavvıf Ferîdüddîn Attâr’ın Pendnâme’si bu konudaki önemli eserlerdendir. İçinden bölümler paylaşacağımız elimizdeki kitap ise Muhammed Murâd el-Nakşibendî (ö. 1847) tarafından bu esere yapılmış Mâhadar (Şerh-i Pend-i Attâr) isimli şerh kitabıdır.

re

حق ندارد دوست خلق آزار را

نیست این خصلت یکی دیندار را

Allahu Teâlâ hazretleri halkı incitici kimseyi dost ittihâz etmez. Bir din sâhibi kimse için halkı incitmek huyu yoktur. Yani mü’min-i kâmilde bi-gayr-ı vech-i şer’î kesr-i kalp hasleti olmaz. 

از ستم هر کو دلی را ریش کرد

آن جراحت بر وجود خویش کرد

Zulümden her kimse ki bir kalbi mecrûh eyledi — kişi hayır ve şer her ne eder ise kenduye eyler mefhûmunca — o cerâhati kendi vücuduna eyleyip o mazlûma etmedi.

Büyüyenay Yayınları, bahsettiğimiz Pendnâme-i Attâr Şerhi’ni latinize ederek yayınlamış. Detaylı bilgiyi Ömer Lekesiz’in kaleminden okuyabilirsiniz:

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/OmerLekesiz/ey-ogul/35769