تو مدار قرار ما شدهء

9 05 2015

11187393_751821404932265_7805731085819831797_o

Dilberâ dûstdâr-i mâ şode’î / Mûnis-i rûzgâr-i mâ şode’î 

Omrhâ şod ki bîkarâr-i toyem / To medâr-i karâr-i mâ şode’î

Fâilâtün / Mefâilün / Feilün

Sevgili! Sevdiğimiz sen oldun / Şu zamanda bize can dostu oldun

Ömür geçti; sayende yerimde duramam / Sen bizim huzur kaynağımız oldun

Çeviri: Mehmet KANAR

Selâmet istersen-گر خواهی سلامت

21 03 2014

kenar est

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün

Be deryâ der menâfi’ bî-şomârest

Ve ger hâhî selâmet der kenârest 

Ketebehû Necmeddin gufira zunûbehu 1376

Denizde sayısız menfaâtler olsa da selâmet istiyorsan kıyıdadır.

Beyit: Sadi Şirâzî

Hat: Necmettin Okyay

Hattın Sultanları-Hüsn-i Hat Sergisi

13 04 2013

12-23 Nisan, Ayasofya

Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Topkapı Sarayı ve özel koleksiyonlarından seçilen eserlerden oluşan sergide, Hafız Osman’dan Hâmid Aytaç’a uslup sahibi hattatların ve  Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid  gibi hattat Osmanlı padişahlarının eserlerinin yer aldığı 100 kadar eser sergileniyor. Sergi ile ilgili Prof. Dr. Uğur Derman ile yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

Sergideki Farsça olarak yazılmış tek eserin fotoğrafını paylaşmak istedik. Fatih Sultan Mehmed’in, fethi takiben İstanbul’a girişinde, Blaherna Sarayı’na ayak basar basmaz söylediği rivâyet edilen beytini, Hamid Aytaç’ın ta’lik hattı ile görüyoruz;

18931_3084382806360_1387401054_n

Efrâsiyâb’ın sarayının kemerinde baykuş ötmekte ve Kayserin sarayını örümcek kendi ağlarıyla örtmekte ve o ağlarıyla kapıyı bir perde ile kapatmakta sanki perdedarlık etmektedir.*

*Yakup Kenan Necefzâde

امید بستن-Ümit Bağlamak

5 02 2013

105

 

 

 

Huve’l-Azîz

Gönlünde ümit bağladığın müddetçe,

Sıkıntılar seninledir

Başkalarından ümidi kestiğinde ise,

Bütün rahatlıklar senin olur

El-fakir Mehmed Rıza 15 Şevval 1297

 

باب عشق-Bâb-ı Aşk

30 12 2012

336745_249223515138533_222128104_o

در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست

ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس

Âkil doktorun defterinde aşk bahsi yoktur

Ey gönül, bu derde alış, dermânını arama..

در دفتر پزشک عقل باب عشق وجود ندارد پس با عقل درمان
عشق میسر نمی باشد پس ای دل با درد و رنج عشق عادت کن و ازداروی آن مپرس

معنای حرفی

16 09 2012

Akıl sahibi adamın gözünde ağaçların her bir yaprağı, yaratıcının marifet defterinin sayfaları gibidir.

Hat: Mehmed Aziz Rıfai 1872-1934

حال خویش-Kendi Hâlim

30 05 2012

Kimseden haberdâr değilim

Kimseden iyi değilim, hatta beterim

Kendi halimi biliyorsam o da şudur

Baştan aşağıya ancak bir zerreyim

Hat: Hulusi Efendi, 1339 (1920)

عشق تو-Senin Aşkın

10 05 2012

Gönül ömrü boyunca hep senin aşkını murâd etsin

Öyle ki seni görmeklik ile görünmez olsun

Lütfettin de bizi bizden kurtardın

Senin lütufların bizim maksatlarımız üzre olsun

Hat: Mehmed Raşid, 1225

talik kıtalar

15 03 2009

İmad ve M.Esat Yesari’ye ait talik kıtalarimad

mesat-yesari

اسیر سلسله

15 03 2009

Sultan Abdülmecid imzalı eser 

abdulmecid

” Hâst ki mecnûn esîr-i silsile bâşed”

Mecnun istedi ki o silsilenin esiri olsun…