Farsça Kitaplar

21 12 2012

Aşağıdaki kitapların tamamını verilen linkten indirebilirsiniz.

FARSÇA DİL DERSLERİ – FARSÇA DİLBİLGİSİ, PROF. DR. MEHMET KANAR

FARSÇA KOLAY HİKAYELER – FARSÇA KOLAY KISA HİKAYELER

FARSÇA OKUMA VE DİKTE-1 – FARSÇA OKUMA VE DİKTE-2

FARSÇA YAZIM KURALLARI – AVESTA YAZISI ÖĞRETİMİ

BOSTAN, SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (F) – BÛF-I KÛR (ROMAN), SADIK HİDAYET (F)

CEŞN-İ FERHONDE (ÖYKÜ), – CELÂL ÂL-İ AHMED (F)

ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATI HAKKINDA BİR İNCELEME, MUHAMMED-İ İSTİ’LAMİ, ÇEVİREN: PROF. DR. MEHMET KANAR

DEH DASTAN-I KUTAH, HUŞENG-İ GOLŞİRİ (F) – DİVAN-I EŞ’ÂR-I RUDEKİ (F)

DİVAN-I FERİDUDDİN-İ ATTÂR (F) – DİVAN-I PERVİN-İ İ’TİSAMİ (F)

DİVAN-I RUBAİYYAT-I EBU SAİD EBU’L-HAYR (F)

DOBEYTİHA-YI BABA TAHİR URYAN HEMEDANİ (F)

EFSANE-Yİ AFERİNEŞ, SADIK-I HİDAYET (F) – GAZELİYYAT-I SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (F)

GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I ÇUBEK (F) – GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I HİDAYET (F)

GÜLİSTAN, SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (F) – GÜLŞEN-İ RÂZ, MAHMUD ŞEBUSTERİ (F)

HACI AĞA (ROMAN), SADIK HİDAYET (F) – HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ’NİN DİVANI (F)

HAYDAR BABAYA SELAM, ŞEHRİYAR (AZERİCE-FARSÇA)

HEFT EVRENG, ABDURRAHMAN-I CAMİ (F)

KABUSNAME’DEN VE SİYASETNAME’DEN SEÇMELER (F)

KELİLE VE DİMNE, NASRULLAH MUNŞİ (F) – LEYLA U MECNUN, NİZAMİ-Yİ GENCEVİ (F)

MANTIKU’T-TAYR, FERİDUDDİN-İ ATTÂR (F) – MELEKUT, BEHRAM SADIKİ (ROMAN) (F)

MEVLANA’NIN MESNEVİSİNDEN SEÇMELER (F) – MEVLANA’NIN MESNEVİSİ  (F)

MUŞ U GORBE, UBEYD-İ ZAKANİ (F) – NAMEHA-YI AŞIKANE, NİMA YUŞİC (F)

OSMANLICA SÖZLÜK, MEHMET KANAR – PENC DEFTER-İ Şİ’R, FEREYDÛN-İ MUŞÎRÎ (F)

RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (F) – RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA-İNGİLİZCE)

SEFERNAME, NASIR-I HOSREV (F) – ŞEHR-İ KISSA, BİJEN-İ MOFİD (F)

ÖMER HAYYAM’IN RUBAİLERİ (F) – MERG-İ RENG, SOHRAB SEPEHRİ (F)

“VEYLANUDDEVLE” VE “FARSİ ŞEKER EST” (ÖYKÜ), MUHAMMED ALİ CEMALZADE (FARSÇA)

http://www.farsdili.com/kitap.html

Kitap

28 07 2009

ETME

KÜLLİYÂT-I ŞEMS-İ TEBRİZİ GÜLDESTESİ

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

KİTAP ARKA KAPAKTA YER ALAN ŞİİR DÂHİL 80 ŞİİR İÇERMEKTEDİR. TERCÜME MANZUM OLARAK ÖLÇÜLÜ VE KAFİYELİ YAPILMIŞTIR. HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILMIŞ VE HECELERİN ASIL ŞİİRLERDEKİ HECELERİN SAYISIYLA AYNI OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLMİŞTİR. KAFİYELERİN DE GENELLİKLE MEVLÂNÂ’NIN KULLANDIĞI KAFİYELERLE UYUMLU OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLEREK İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE AYNI REDİFLER KULLANILMIŞTIR. KİTAPTA 5 “ETME” REDİFLİ ŞİİR YER ALMAKTADIR. KİTAPTA MEVLÂNÂ’NIN BAZI TÜRKÇE VE ARAPÇA BEYİT VE ŞİİRLERİNE DE YER VERİLMİŞTİR. TÜRKÇE BEYİTLER MEVLÂNÂ’NIN AĞZINDAN ÇIKTIĞI ŞEKLİYLE OLDUĞU GİBİ BIRAKILMIŞTIR.

MEHMET ŞAYIR
http://rismili.6te.net

 

Aşağıdaki  kitapların tamamını verilen linkten indirebilirsiniz.

FARSÇA DİL DERSLERİ

FARSÇA DİLBİLGİSİ, PROF. DR. MEHMET KANAR

FARSÇA KOLAY HİKAYELER

FARSÇA KOLAY KISA HİKAYELER

FARSÇA OKUMA VE DİKTE-1

FARSÇA OKUMA VE DİKTE-2

FARSÇA YAZIM KURALLARI

AVESTA YAZISI ÖĞRETİMİ

BOSTAN, SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

BÛF-I KÛR (ROMAN), SADIK HİDAYET (FARSÇA)

CEŞN-İ FERHONDE (ÖYKÜ),

CELÂL ÂL-İ AHMED (FARSÇA)

ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATI HAKKINDA BİR İNCELEME, MUHAMMED-İ İSTİ’LAMİ, ÇEVİREN: PROF. DR. MEHMET KANAR

DEH DASTAN-I KUTAH, HUŞENG-İ GOLŞİRİ (FARSÇA)

DİVAN-I EŞ’ÂR-I RUDEKİ (FARSÇA)

DİVAN-I FERİDUDDİN-İ ATTÂR (FARSÇA)

DİVAN-I PERVİN-İ İ’TİSAMİ (FARSÇA)

DİVAN-I RUBAİYYAT-I EBU SAİD EBU’L-HAYR (FARSÇA)

DOBEYTİHA-YI BABA TAHİR URYAN HEMEDANİ (FARSÇA)

EFSANE-Yİ AFERİNEŞ, SADIK-I HİDAYET (FARSÇA)

GAZELİYYAT-I SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I ÇUBEK (FARSÇA)

GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I HİDAYET (FARSÇA)

GÜLİSTAN, SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

GÜLŞEN-İ RÂZ, MAHMUD ŞEBUSTERİ (FARSÇA)

HACI AĞA (ROMAN), SADIK HİDAYET (FARSÇA)

HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ’NİN DİVANI (FARSÇA)

HAYDAR BABAYA SELAM, ŞEHRİYAR (AZERİCE-FARSÇA)

HEFT EVRENG, ABDURRAHMAN-I CAMİ (FARSÇA)

KABUSNAME’DEN VE SİYASETNAME’DEN SEÇMELER (FARSÇA)

KELİLE VE DİMNE, NASRULLAH MUNŞİ (FARSÇA)

LEYLA U MECNUN, NİZAMİ-Yİ GENCEVİ (FARSÇA)

MANTIKU’T-TAYR, FERİDUDDİN-İ ATTÂR (FARSÇA)

MELEKUT, BEHRAM SADIKİ (ROMAN) (FARSÇA)

MEVLANA’NIN MESNEVİSİNDEN SEÇMELER (FARSÇA)

MEVLANA’NIN MESNEVİSİ (TAMAMI) (FARSÇA)

MUŞ U GORBE, UBEYD-İ ZAKANİ (FARSÇA)

NAMEHA-YI AŞIKANE, NİMA YUŞİC (FARSÇA)

OSMANLICA SÖZLÜK, MEHMET KANAR

PENC DEFTER-İ Şİ’R, FEREYDÛN-İ MUŞÎRÎ (FARSÇA)

RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA)

RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA-İNGİLİZCE)

SEFERNAME, NASIR-I HOSREV (FARSÇA)

ŞEHR-İ KISSA, BİJEN-İ MOFİD (FARSÇA)

ÖMER HAYYAM’IN RUBAİLERİ (FARSÇA)

“VEYLANUDDEVLE” VE “FARSİ ŞEKER EST” (ÖYKÜ), MUHAMMED ALİ CEMALZADE (FARSÇA)

MERG-İ RENG, SOHRAB SEPEHRİ (FARSÇA)

http://www.farsdili.com/kitap.html