فارسی غزلیات-Farsça Gazeller

22 09 2009

Alim ve ârif olmasının yanı sıra Arapça, Frasça ve Türkçe şiirler yazan Alvarlı Muhammed Lütfi Efendinin şiirleri ölümünden sonra oğlu Seyfeddin Mazlumoğlu tarafından derlenerek “Hulâsatü’l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” adıyla neşredilmiştir. Aşağıdaki Fârisî Gazeller bu eserden alıntıdır.

 Kitabı temin etmeme vesile olan Hümeyra Bostan’a teşekkürler.

alvarlı efe 1

alvarlı efe 2

alvarlı efe 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hâce Muhammed Lutfî  (Alvarlı Efe) ‘den beyitler;

*Muhabbetle nazar her bir uyûbu setr eder görmez

Adâvetle nazar kemlikleri ifşâ eder durmaz

*Her işinde eyle insaf karşuyu gözle hemân

Hak sana her dü cihânda vere bir dârü’l-emân

*Aşık der incidenden, incinme incidenden

Kemâlde noksân imiş, incinen incidenden

*Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme

Günahkâr olma fahr-i âlem-i zîşânı incitme

*Sakın incitme bir cânı

Yıkarsın arş-ı rahmânı

*Olur isen ehl-i edeb, edeb saadete sebeb

Edeb ile ol müntehab, Cânân cemâlin gösterir

*Herkes yahşi men yaman

Herkes buğday, men saman