از حاكم سناءي

17 08 2007

Bâz küştem z`ânci güftem z`anki nist

Der-suhan ma`ni vü der-ma`ni sühan

Şimdiye kadar söylediğim sözlerden vazgeçtim. Çünkü kalpte parlayan ince manaları anlatmaya yeteri kadar söz bulmak mümkün olmadığı gibi, o maksatla söylenen sözlerde de mânâ yoktur.