Molla Cami ve Baharistân’ı

3 10 2010

Baharistan, onbeşinci yüzyılın büyük bilgin ve mutasavvıf şairi horasanlı Molla Cami’nin  Nefahatü’l-üns ve Salaman ve Absal’la birlikte en tanınmış eseridir. Sekiz bahçe olarak düzenlenmiş, şark’ta sözün söyleniş gayesi olan “hikmet” esası üzerine oturtulmuştur. Hicri 892 yılında tamamlanmış, hikaye, rubai, beyit, kıta, hikmet, mesnevi gibi başlıklar altında toplanmıştır. Şöhreti daha Molla Cami’nin yaşadığı yıllarda İran ve Hiindistan sınırlarını taşarak İstanbul’a ulaşan Baharistan, bütün Türk ve İslam muhitlerinde bir irfan ve fazilet yıldızı olarak asırlar boyunca parlamıştır.

 

Elimizdeki Yakup Kenan Necefzade tarafından çevirisi yapılan ve 1967 yılında sıralar matbaasında basılan doğu şaheserleri serisinin 3. kitabıdır. Yakında bu sayfada Baharistan’dan Farsça ve çevirisi olmak üzere bölümler paylaşacağız. Ve Farsça Baharistan’ı temin eden Hümeyra Bostan’a teşekkür ederiz.

 

                Bir kimse işe başlamadan önce Tanrı adını ağzına almaz ve O’na şükür etmezse cılız bir kuş gibi uçmak için kendinde güç bulamaz. Maksadına erişemeden kanatları dökülür ve yere öyle bir düşer ki artık bir daha kalkamaz.

               Aşk ve vefa Baharistanın fazilet ve ihsan dallarının minberlerinde güzel sesler ve tatlı nağmelerle ötüşüp cıvıldaşan kuşlar, Tanrı’yı anmak için durmadan, dinlenmeden binlerce destan okurlar ve okudukları o destanları kutlu toplantılarda dinleyenlerle hoş manzaralar seyredenlerin kulaklarına fısıldaşırlar.