من چه گویم؟

13 01 2015

Resim1

Ey ihsânının en az derecesi dünya hükümdarlığı olan Malikü’l-mülk!

Sen kalbimde muzmir olanı bildiğin halde ben ne söyleyim ve nasıl duâ edeyim?

Münâcât-ı Mevlânâ Tercümesi / Tahiru’l-Mevlevî

من چه گویم

13 12 2013

Resim1

Ey ihsânının en az derecesi dünya hükümdarlığı olan Maliku’l-Mülk.

Sen kalpte muzmir olanı bildiğin halde ben ne söyleyeyim ve nasıl dua edeyim?

Resim2

Sırrını ve muzmirini bilirsem de sen yine onu meydana koy, yani alenen dua et buyurmuş olduğun için sana ilticâ ve husûl-i matlûbu senden istid’â ediyorum.*

*Münâcât-ı Hazreti Mevlânâ Tercümesi / Tahiru’l-Mevlevî