Aşk-ı tû nihâl-i hayret âmed

16 03 2013

03

 

Senin aşkın hayret’in başlangıcıdır, vuslatın ise kemâli…

 

Ömer Sırrı Efendi’nin ta’lîk hattı ile yazılmış olarak gördüğümüz Hâfız-ı Şirâzî’ye ait bu gazeli, Dede Efendi bestesi ile dinliyoruz;