Madem ki deli değilsin, bu eve lâyık değilsin

20 02 2014

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

Gazel: Mevlânâ, Divân-ı Kebîr

Tercüme: Abdulbaki Gölpınarlı

Hazırlayan: Fırat Özdemir

غم وفادار-Vefâkâr Gam

3 09 2013

ff

بگذاشتی ام، غم تو مگذاشت مرا

حقّا که غمت از تو وفادارتر است

Sen beni bıraktın ama kederin bırakmadı

 Hakikaten kederin senden daha vefâkâr!