دل پریشان

17 07 2017

به هم بر مکن تا توانی دلی

که آهی جهانی به هم بر کند

Elinden geldiğince hiç bir gönlü perişân etme

Çünkü bir âh cihânı alt üst eder

Sadi-i Şîrâzî / Gülistân / Hikaye 26

سعدی شیرازی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان – حکایت شمارهٔ ۲۶

Tam ekran yakalama 17.07.2017 153759.bmp

Reklamlar
از صائب تبریزی -Sâib-i Tebrîzî’den-2

29 03 2017

Adsız

“Azizim! Fânî olan şu hayata mağrûr olmak hiç bir fâide vermez. Zira hayat dediğimiz şey, desti gibi topraktan olan ve desti kadar bile mukâvemeti bulunmayan şu vücutla kâimdir. Böyle olan bir hayata mağrûr olmak çamur desti üzerine çıkıp da sıçramaya benzer. Bugün kırılmazsa bile mutlaka yarın kırılır!”

Adsız2

“Azizim! Ufacık bir matlabın adem-i husûlünden dolayı me’yûs ve mükedder olma! A’zamına muntazır ol! Çünkü felekte yıldız kaybolunca âfitâb tulû’ ediyor. Sen de tecelliyâta muntazır, zuhûrâta tâbi ol!”

Adsız3

“Senden bir kaç kişinin memnun olması kâfîdir. Yoksa dünyada herkesin muradı üzere yaşamak insan için mümkün değildir.” 

Beyitler ve çevirileri “Mücevherât-ı Sâib-i Tebrîzî” isimli eserden alınmıştır. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi ve beyitler paylaştığımız önceki yazımız için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://lisanifarisi.net/2013/06/25/mucevherat-i-saib-i-tebrizi/

Berceste Beyitler

2 12 2016

Şiirdeki en güzel beyite verilen isimdir berceste. Kolay akla gelen ve derin manalar taşıyan beyittir. Tavsiye edeceğimiz çalışmada her gün bir berceste beyit; şairi, okunuşu, günümüz Türkçesi ile manası ve vezni ile birlikte bize sunuluyor.

Hem Klasik Edebiyatımız hem Fars Edebiyatından seçilen beyitleri içeren ve özenle hazırlanan bu çalışmayı aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/bercestebeytler

Facebook: https://www.facebook.com/bercestebeytler

İnstagram: https://www.instagram.com/bercestebeytler/

از شيراز

13 11 2015

آخر ای باد صبا بویی اگر می‌آری

سوی شیراز گذر کن که مرا یار آن جاست

Sadi Şîrâzî, Gazel: 49

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم / بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم / هوای منزل یار آب زندگانی ماست

Hâfız-ı Şîrâzî, Gazel: 333

Şiraz

.

Eğer bir koku getireceksen Şiraz’dan getir diyen Sadi’nin, Şiraz’ımın toprağından bir Saba getir diyen Hâfız’ın şehri Şiraz..

.

Ve bu beyitleri paylaşmama vesile olan, kıymetli dostum Özlem’in bir haftalık İran seyahatinden getirdiği Şiraz kokulu hediyeleri:)

شهر صیام- Şehr-i Sıyâm

19 06 2015

آمد شھر صیام سنجق سلطان رسید

 دست بدار از طعام مایده جان رسید

Ramazan geldi; aşk ve iman padişahının sancağı erişti

Artık maddî yiyeceklerden elini çek, çünkü göklerden manevî rızık ve can sofrası geldi

من چه گویم؟

13 01 2015

Resim1

Ey ihsânının en az derecesi dünya hükümdarlığı olan Malikü’l-mülk!

Sen kalbimde muzmir olanı bildiğin halde ben ne söyleyim ve nasıl duâ edeyim?

Münâcât-ı Mevlânâ Tercümesi / Tahiru’l-Mevlevî

Selâmet istersen-گر خواهی سلامت

21 03 2014

kenar est

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün

Be deryâ der menâfi’ bî-şomârest

Ve ger hâhî selâmet der kenârest 

Ketebehû Necmeddin gufira zunûbehu 1376

Denizde sayısız menfaâtler olsa da selâmet istiyorsan kıyıdadır.

Beyit: Sadi Şirâzî

Hat: Necmettin Okyay