دل پریشان

17 07 2017

به هم بر مکن تا توانی دلی

که آهی جهانی به هم بر کند

Elinden geldiğince hiç bir gönlü perişân etme

Çünkü bir âh cihânı alt üst eder

Sadi-i Şîrâzî / Gülistân / Hikaye 26

سعدی شیرازی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان – حکایت شمارهٔ ۲۶

Tam ekran yakalama 17.07.2017 153759.bmp

عشقبازی کار بازی نیست-Âşıklık oyun işi değildir

30 03 2013

Bosnalı Sûdi, 16. yy.’da yaşamış, İran Edebiyatının temel klasiklerinden olan, Hafız-ı Şîrâzî’nin Divan’ı ve Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostan ve Gülistan’ı hakkında şerh yazan bir müelliftir. Alanında mühim bu şerhler, Türkçeden Farsçaya çevrilip istifadeye sunulmuştur. Ama maalesef bu eserlerin Türkçe  yeni basımları mevcut değil. Osmanlı Türkçesi ile bu şerhlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sûdi’nin şerhlerine ara ara yer vereceğiz. İlk olarak Hafız’ın “aşk-bâzî kâr-bâzî nist” beytine yaptığı şerhi ekliyoruz;

883295_614538355226520_817546977_o

عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز

 ورنه کوی عشق نتوان زدبچوگان هوس

Aşk-bâzi kâr-bâzî nist ey dil ser be-bâz

Verne kûy-ı aşk netevan zed be-çevgân-ı heves

Bazı nüshada aşk bâzi yerine padişahî vaki olmuş murâdına birdir. Kârbâzî lamiyedir, bâzî oyun manasınadır. Kûy-ı aşk beyaniye, çevgân-ı heves de böyledir. Mahsûl-i beyit, aşıklık oyun işi değildir yani cüzi maslahat değildir. Ey gönül baş oynat yani meydân-ı aşkda başdan geç yoğsa aşk topunu heves çevganıyla çelmek olmaz yani aşıklık arzu-yi tab’la ve heva-yı nefsle olmaz. Belki âşığın tab’ı sâfi ve gönlü pâk gerek.