Hattın Sultanları-Hüsn-i Hat Sergisi

13 04 2013

12-23 Nisan, Ayasofya

Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Topkapı Sarayı ve özel koleksiyonlarından seçilen eserlerden oluşan sergide, Hafız Osman’dan Hâmid Aytaç’a uslup sahibi hattatların ve  Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid  gibi hattat Osmanlı padişahlarının eserlerinin yer aldığı 100 kadar eser sergileniyor. Sergi ile ilgili Prof. Dr. Uğur Derman ile yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

Sergideki Farsça olarak yazılmış tek eserin fotoğrafını paylaşmak istedik. Fatih Sultan Mehmed’in, fethi takiben İstanbul’a girişinde, Blaherna Sarayı’na ayak basar basmaz söylediği rivâyet edilen beytini, Hamid Aytaç’ın ta’lik hattı ile görüyoruz;

18931_3084382806360_1387401054_n

Efrâsiyâb’ın sarayının kemerinde baykuş ötmekte ve Kayserin sarayını örümcek kendi ağlarıyla örtmekte ve o ağlarıyla kapıyı bir perde ile kapatmakta sanki perdedarlık etmektedir.*

*Yakup Kenan Necefzâde