کجا توانم رستن-Kurtulabilmek Nerede

7 04 2013

Râbia bt. Ka’b.

Farsça şiir söyleyen İran şairleri arasında tespit edilen ilk kadın şair. Latif gazelleri, fasih ve etkili sözleri ile zevk ehlinin, özellikle sûfîlerin ilgisini çekmiştir. Câmî, Nefehâtü’l-Üns’de (s. 615-616), Arapça ve Farsça şiirler söyleyen Râbia’yı, sûfî ve zahid kadınlar arasında saymıştır. Şâirliğe ilâveten güzellik, marifet, fazilet, kemal ve hâlde de zamanının önde gelen kadınlarından olduğu ve bundan dolayı adının sûfîler arasında zikredildiği nakledilir.

کاشک تنم باز یافتی خبر دل

کاشک دلم باز یافتی خبر تن

کاشک من از تو برستمی بسلامت

آی فسوسا کجا توانم رستن

Keşke bedenim yine gönlün haberini alsaydı ve gönlüm bedenin haberini,

Keşke senden selâmetle kurtulsaydım ama kurtulabilmek nerede!