امید بستن-Ümit Bağlamak

5 02 2013

105

 

 

 

Huve’l-Azîz

Gönlünde ümit bağladığın müddetçe,

Sıkıntılar seninledir

Başkalarından ümidi kestiğinde ise,

Bütün rahatlıklar senin olur

El-fakir Mehmed Rıza 15 Şevval 1297