دل پریشان

17 07 2017

به هم بر مکن تا توانی دلی

که آهی جهانی به هم بر کند

Elinden geldiğince hiç bir gönlü perişân etme

Çünkü bir âh cihânı alt üst eder

Sadi-i Şîrâzî / Gülistân / Hikaye 26

سعدی شیرازی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان – حکایت شمارهٔ ۲۶

Tam ekran yakalama 17.07.2017 153759.bmp

مشنو ای دوست

28 06 2015

Adsız

Mehmet Hoca ile son gazel ise Sadi-i Şirâzî’den:

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید

تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

همه دانند که در صحبت گل خاری هست

نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس

که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند

داستانیست که بر هر سر بازاری هست

İran Şairlerini Anma Paneli

2 05 2014

5 Mayıs 2014 Pazartesi, Saat: 14.00-16.30
Yer: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Kurul Odası (3.Kat)

10263976_10152382464869138_5781592113673567315_o

Selâmet istersen-گر خواهی سلامت

21 03 2014

kenar est

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün

Be deryâ der menâfi’ bî-şomârest

Ve ger hâhî selâmet der kenârest 

Ketebehû Necmeddin gufira zunûbehu 1376

Denizde sayısız menfaâtler olsa da selâmet istiyorsan kıyıdadır.

Beyit: Sadi Şirâzî

Hat: Necmettin Okyay

ای ساربان آهسته ران-Ey Sârebân Âheste Rân

19 01 2014

Ali Reza Eftekhari – Ey Sareban Aheste Ran

Şiir: Saadi Şirâzî  / Çeviren: Mehmet Enes Temiz

Ey kervancı yavaş git! Çünkü canıma huzur veren de gidiyor

Sahip olduğum gönül, gönlümü çalanla beraber gidiyor

Ben ondan ayrı kaldım, çaresiz ve hüzünlü

Sanki ondan uzakta, zehirli bir iğne kemiklerime saplanıyor

Sihir ve aldatmacayla içimdeki yarayı gizleyeyim dedim

Kan gizli kalmıyor eteklerimde beliriyor

Onun bütün adaletsizliklerine rağmen ve onun asılsız sözlerine rağmen

Hala kalbimde onun anısı var ya da dile geliyor.

O eteğini çekip gidiyor, bense yalnızlığın zehrini tadıyorum

Artık sorma benim izimi, çünkü gönlümdeki iz gidiyor.

Yine gel gözbebeğime yerleş, ey nazlı sevgili

Çünkü kargaşa ve feryatlar benim gökyüzüme geliyor.

Ey kervancı yavaş git! Çünkü canıma huzur veren de gidiyor

Sahip olduğum gönül, gönlümü çalanla beraber gidiyor

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود

من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور ازو / گویی که نیشی دور ازو، در استخوانم میرود

گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون / پنهان نمی ماند که خون، بر آستانم می رو

با آنهمه بیداد او، وین عهد بی بنیاد او / در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود

او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان / دیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم می رود

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود

عشق بیغرض

25 05 2013

253226_10151626208467661_224923512_n

اگر عاشقی سر مشوی از مرض
چو سعدی فرو شوی دست از غرض

Eğer âşık isen bu dertten kurtulmaya çalışma
Sadi gibi, garazsız, maksatsız, karşılıksız âşık ol..

Seminer: Sa’di Şirazi Dersleri

26 04 2013

large